In 2017 is de ANNE+ Stichting in het leven geroepen voor de productie van het eerste seizoen van de serie ANNE+. Filmmakers Valerie Bisscheroux, Laura Bouwmeester, Maud Wiemeijer en Hanna van Vliet hebben met de ANNE+ Stichting als doel het bijdragen aan meer diversiteit van queer- en vrouwenrollen in films en series en een positieve representatie van LGBTQ+ personen. Geaardheid, gender identiteit, gender expressie en de zichtbaarheid en acceptatie van deze thema’s spelen een belangrijke rol in de projecten die de ANNE+ Stichting ontwikkelt.

In de huidige tijd waarin discussies over racisme, gender en seksualiteit op scherp staan, willen wij als stichting ook de ruimte geven aan nieuwe makers met hun eigen perspectief. Met dat idee produceert ANNE+ in 2020 de short form serie SELFMADE MAN, een 3LAB pilot (i.s.m. de NTR) over het leven van een jonge transman. Voor dit project vervult de ANNE+ Stichting behalve als producent, ook een coachende rol. Daarbij zetten wij onze ervaring en ons internationale platform in om de serie onder de aandacht te brengen. Zowel bij distributeurs als rechtstreeks bij een groot online publiek. Zo krijgt een jonge regisseur – zelf transman - de ruimte om zijn eigen verhaal te vertellen.

De Stichting heeft als doel in de toekomst meer projecten te ontwikkelen, zowel met nieuwe queer makers als het artistieke team van ANNE+ de serie zelf.